حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه خواستار تشکیل کمیته ویژه پیگیری وضعیت کارگران بازداشتی شد

پلیس ترکیه ۵۴۳ کارگر معترض فرودگاه استانبول را با خشونت دستگیر کرده است. کارگران در اعتراض به «عدم امنیت جانی» در محل کار اعتصاب کرده بودند.