عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران یکشنبه ۲۵ شهریور گفت که تعدادی از استانداران جابجا و برکنار خواهند شد. او نام استاندارانی را که طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان برکنار خواهند شد اعلام نکرد اما گفت که «اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند که در این جا به جایی جایگزینی استانداران بسیار مهم است.». علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شنبه ۲۴ شهریور قانون منع بکارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی ایرن روز گذشته مهلت زمانی دستگاه‌های مشمول این قانون را ۶۰ روز پس از ابلاغ آن اعلام کرد و گفت: «افراد مشمول این قانون باید در مهلت قانونی سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد».