رحیم مجدمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفته در حال حاضر از هیچ رودخانه‌ای آبی وارد تالاب شادگان نمی‌شود و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از تالاب بین‌المللی شادگان خشک شده است. به گفته این مقام مسئول، پساب مزارع نیشکر برای آبیاری تالاب شادگان وارد آن می‌شود اما امسال به دلیل کم بودن آب رودخانه کارون، سهمیه آب شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر حدود ۴۰ درصد کم شد و تقریبا بیشتر نقاط تالاب خشک شد. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان، فاضلاب هم وارد این تالاب می‌شود اما تصفیه‌خانه‌ای برای تصفیه فاضلاب در شادگان در حال احداث است که احتمالا تا آخر سال تکمیل می‌شود. تصفیه فاضلاب از نظر شیمیایی با این تصفیه‌خانه امکان‌پذیر نیست و همچنان مواد شیمیایی به تالاب خواهد ریخت اما می‌توان از این آب برای آبیاری فضای سبز یا نخیلات خارج از شهر استفاده کرد.