«کسی شکلات نمی‌خواد؟» − پدیده دستفروشی در متروی تهران

شروین میرزایی − درچند سال اخیر گروهی از دانشجویان به منظور تأمین هزینه‌های خود اعم از هزینه خوابگاه، رفت‌وآمد، کتاب و… در کنار تحصیل به مشاغلی چون دستفروشی در مترو رو آورده‌اند.