سفر اردوغان به سوچی برای دیدار با پوتین: آنچه که در تهران نمی‌شد گفت

حضور نظامی دائمی ایران در سوریه، به ویژه در نزدیکی مرز ترکیه یکی از نگرانی‌های رئیس جمهور ترکیه است. بسته پیشنهادی اردوغان اما به صلح نمی‌رسد، جنگ را به تعویق می‌اندازد.