تراز دریاچه ارومیه سه سانتی‌متر کاهش یافت

حجم آب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال ۹۶ ، ۶۰میلیون متر مکعب و وسعت آن نیز ۳۰کیلومتر مربع کاهش یافته. سال ۹۷ مبلغی بابت طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت نشده.