دادگاه میکونوس؛ رخداد استثنایی در پس زمینه مناسبات جامعه جهانی

ساسان امجدی- چرا دولت آلمان برای پرده‌پوشی عاملیت این ترورها مصمم بود و چرا دادگاه برلین نه تنها تسلیم این فشارها نشد بلکه با جدیت پیگیر پیچیدگی‌های پشت پرده‌ ترور رهبران کرد شد و در نهایت در تاریخ ١٠ آوریل ١٩٩٧ و پس از برگزاری ٢٤٧ جلسه‌ دادگاه، رسما جمهوری اسلامی را به تروریسم دولتی محکوم کرد؟