اسرائیل: ایران هم در سقوط هواپیمای نظامی روسیه مقصر است

روسیه می‌گوید جنگنده‌های اسرائیلی از هواپیمای نظامی روسیه به عنوان پوشش استفاده کردند. اسرائیل پاسخ داده مسئولیت با دولت سوریه و متحدانش است.