ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شد

آمریکا قصد داشت در نشست شورای امنیت، نفوذ منطقه‌ای ایران را مطرح کند اما صرف‌نظر کرد. ظریف می‌گوید از روی ترس بوده است.