پرستاران استان گلستان می‌گویند: تا یکسال معوقات مزدی دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، پرستاران استان گلستان گفته‌اند که بارها با مسئولان استانی نامه‌نگاری کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند، اما تا به حال پاسخی دریافت نکرده‌اند. پرستاران گفته‌اند که حق شیفت، کارانه و اضافه‌کار آنها پرداخت نشده و برای دریافت دستمزد خود باید «ماه‌ها انتظار بکشند». خرداد امسال بیش از ۱۷ هزار پرستار در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان دولتی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت پرستاران شدند و اعلام کردند: در صورتی که به مطالباتشان پاسخ داده نشود، چاره‌ای جز اعتصاب نخواهند داشت. پرستاران خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری، رفع تبعیض در پرداخت دستمزدها و کاهش تفاوت مزد میان پزشکان و پرستاران و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به عنوان طرف قرارداد پرستاران مراکز دولتی وخصوصی هستند.