پوتین: امنیت نیروهای نظامی روسیه در سوریه افزایش می‌یاید

رئیس جمهور روسیه گفت اصابت موشک به هواپیمای نظامی این کشور در لاذقیه عامدانه نبوده اما اقدامات بازدارنده روسیه قابل توجه خواهد بود.