بامداد چهارشنبه ۱۹ سپتامبر/ ۲۸ شهریور یک خودرو در شمال غرب لندن، عابران پیاده را مقابل یک مسجد زیر گرفت. دو نفر مجروح شدند و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند. پلیس لندن اعلام کرد که این حادثه تروریستی نبود. خبرگزاری رویترز به نقل از چند شاهد عینی گزارش داده که سرنشینان خودرو شعارهایی علیه مسلمانان مهاجر سر داده بودند.