وزیر خارجه امارات: تهران پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره را بپذیرد

انور قرقاش با استقبال از پیشنهاد برایان هوک برای دستیابی به یک پیمان با ایران، خواهان شرکت کشورهای خلیج فارس در مذاکرات شده است.