زنگنه: اوپک قربانی جریانی خزنده است

وزیر نفت ایران می‌گوید نشست کمیته مشترک نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک در الجزایر حق تصمیم‌گیری ندارد و دو عضو اوپک در بازار نفت ضدیت با ایران را در پیش گرفته‌اند.