چهار چالش طرح صلح پوتین برای سوریه

مسکو اگرچه جنگ در سوریه را برده است، برای پیروزی در صلح باید چهار مسأله را حل کند: نخست، معادله ادلب-آستانه، دوم، معمای تهران-تل‌آویو، سوم، مسأله بازپس‌گیری شرق سوریه، و در نهایت چالش بازسازی سوریه.