واکنش‌‌های تهران و واشنگتن به حمله تروریستی اهواز

تهران انگشت اتهام را به سوی متحدان آمریکا در منطقه نشانه رفته‌است و سفیران چند کشور اروپایی را هم احضار کرد. آمریکا در واکنش به حمله اهواز «تروریسم اسلامی رادیکال» را محکوم کرده‌.