بی‌خبری از وضعیت فعالان زنان بازداشت شده در ایران

۲۲ روز از بازداشت نجمه واحدی و هدی عمید فعالان حقوق زنان می‌گذرد. رضوانه محمدی نیز در فاصله کوتاهی پس از این دو بازداشت شده. خبری از وضعیت آنها و دلایل بازداشت‌شان منتشر نشده.