مخالفت شورشیان وابسته به القاعده با توافق روسیه و ترکیه بر سر ادلب

جهادی‌های تنظیم حراس الدین که از جبهه تحریر شام انشعاب کرده‌اند، توافق مسکو و آنکارا برای تشکیل منطقه غیرنظامی تا ۱۵ اکتبر را «یک توطئه بزرگ» خواندند و گفتند عقب‌نشینی نخواهند کرد.