اوپک و روسیه درخواست ترامپ برای افزایش تولید نفت را رد کردند

با تحریم‌های آمریکا سهم نفت ایران در بازار جهانی کاهش می‌یابد. اوپک و روسیه درخواست ترامپ برای افزایش تولید نفت را اجابت نکردند. قیمت نفت دو درصد افزایش یافت.