۶ تن از بازداشت شدگان تجمع معلمان به زندان و شلاق محکوم شدند

این معلمان در تجمع ۲۰ اردیبهشت سال در اعتراض به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و درخواست افزایش حقوق و دستمزد به بالاتر از خط فقر، حضور داشتند.