برای اولین بار در تاریخ سوئد، یک نخست‌وزیر با رای عدم اعتماد پارلمان از کار برکنار شد. مجلس سوئد در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ سپتامبر/ سوم مهر ماه خود، با ۲۰۴ رای مخالف در مقابل ۱۴۲ رای موافق با ادامه نخست وزیری استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات‌های سوئد مخالفت کرد. دولت استفان لوون که از ائتلاف احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست (سبزها) و حزب چپ سوئد تشکیل شده بود در چهار سال گذشته قدرت را در این کشور در دست داشت. این ائتلاف به دنبال برگزاری انتخابات پارلمان سوئد در دو هفته گذشته (۹ سپتامبر)، اکثریت خود را از دست داده بود. پارلمان سوئد امروز برای انتخاب و معرفی نخست وزیر جدید تشکیل جلسه خواهد داد.