ولایتی: با تکیه بر شرق می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد

مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل می‌گوید هیچ نگرانی‌ای از تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا ندارد و ایران با مقاومت و با پیشبرد «دیپلماسی نگاه به شرق» می‌تواند بر مشکلات غلبه کند.