هشدار درباره اعدام در ملاءعام به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی

یک نماینده مجلس خواهان اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی شده. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید هدف ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات است.