ترامپ در سازمان ملل: همه کشورها ایران را منزوی کنند

رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل هدف از تحریم ایران را جلوگیری از دستیابی ایران به «هدف‌های خونبارش» دانست. ترامپ گفت رهبران ایران «به‌دنبال مرگ و نابودی» هستند.