پیش از این، موضوع افزایش مجدد حقوق کارمندان در سال جاری مطرح شده بود اما تازه‌ترین سخنان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که چنین افزایش حقوقی دیگر از دور خارج شده است. امسال طبق قانون بودجه حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافت و از اردیبهشت امسال به اجرا در آمد و گفته می‌شد که حقوق کارکنان احتمالاً تا سقف پنج درصد دیگر نیز افزایش یابد. با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز و افزایش تورم و گرانی دولت نیز از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داده بود که یکی از آن‌ها افزایش مجدد حقوق کارمندان بود. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتماً در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود.