التهاب برای خرید ارز قیمت دلار را از ۱۸ هزار تومان بیشتر کرد

پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در پی سخنرانی ترامپ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، مردم برای خرید ارز و سکه به بازار هجوم آوردند و به فاصله چند ساعت قیمت ارز باز هم رکورد زد.