حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در یک مصاحبه مطبوعاتی در نیویورک شرکت کرد. او در این مصاحبه همان خط سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل را پیش برد: الفاظ تند به کارنبرد، به گفتارش بیان حقوقی داد، روابط با اروپا را خوب جلوه داد و بر پشتیبانی اروپا از برجام تأکید کرد، نظام ایران را در صف مقدم مبارزه با تروریسم توصیف کرد و گفت نیرویی که در همه و پیش از همه علیه داعش و القاعده جنگیده خود نمی‌تواند تروریست باشد. روحانی در پاسخ به پرسشی در مورد وضع اقتصادی ایران مدعی شد که گرانی ارز مسئله عموم مردم نیست و بر روی حجم اندکی از معاملات و کسر کوچکی از مردم تأثیر می‌گذارد. رئیس جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی نیویورک درِ گفت‌وگو با آمریکا را بازگذاشت. او کوشش کرد حملات متقابل مقامات دو کشور به هم یکدیگر را در روزهای اخیر امری غیر عادی نخواند و گفت این نوع برخورد همواره در چهل ساله گذشته وجود داشته است. او گفت که ایران خواهان گفت‌وگو با آمریکاست، چنانکه وزیر خارجه ایران، جواد ظریف، با وزیر خارجه پیشین آمریکا، رکس تیلرسون، در نیویورک گفت‌وگو کرده است.