قرار است جمعه ۶ مهر کنگره حزب اعتماد ملی برگزار شود. روز گذشته ۱۱۰ عضو این حزب در نامه‌ای به دبیرکل، استعفای خود را از این تشکیلات اعلام کردند. اعضای مستعفی از اعتماد ملی می‌گویند که کنگره پیش روی این حزب «‌غیرقانونی» است و تغییرات آتی، اعتماد ملی را به یکی از اقمار «مجموعه‌های خودپدرخوانده‌پندار در جبهه‌ اصلاحات» تبدیل خواهد کرد. در همان حال اولین نشست شورای عمومی حزب منشعب از اعتماد ملی با شعار «راه نو، اعتمادی دوباره» دوشنبه گذشته به ریاست رسول منتجب‌نیا برگزار شد. او در این نشست تاکید کرد که حزب جدید، حزب منتجب‌نیا نخواهد بود. منتجب‌نیا درباره لزوم تشکیل حزب جدید گفته است: «در تمام این سال‌ها ما در حزب، حامی اندیشه‌ آقای کروبی و تفکر اعتماد ملی بودیم و وقتی دیدیم که‌ دیگر در حزب اعتماد ملی آن تفکر و منش سابق وجود ندارد، به پیشنهاد و اصرار دوستان صادق از سراسر کشور بر آن شدیم که حزبی جدید تاسیس کنیم؛ حزبی با همه اصول و معیارهای تحزب که از صفر تا صد مسایل آن مبتنی بر قانون، مرامنامه و اساسنامه حزب و تبعیت از خرد جمعی و رای اکثریت باشد و در آن مطلقا فردمحوری و مریدی و مرادی‌ وجود نداشته باشد.»