عفو بین‌الملل: مقامات ایران آرش صادقی را شکنجه می‌دهند

این زندانی عقیدتی به سرطان استخوان مبتلاست. مسئولان قضایی اما مانع از درمان او شده‌اند. عفو بین‌الملل این امر را مصداق شکنجه دانسته است.