اعتصاب کامیون‌داران: زمینه‌چینی برای سرکوب اعتصاب‌کنندگان

اعتصاب رانندگان کامیون وارد پنجمین روز خود شد و نیروی انتظامی ۲۲ نفر از آن‌ها را بازداشت کرد. رسانه‌های حکومتی تلاش می‌کنند تا ادامه‌دهندگان اعتصاب را به «گروه‌های معاند» وصل کنند.