زمین سریع‌تر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد گرم می‌شود

محققان هشدار می‌دهند که جهان تا پایان قرن ۳ یا حتی ۴ درجه گرم‌تر می‌شود. سیل و طوفان‌های مهیب و آتش‌سوزی جنگل‌ها از پیامدهای آن است.