وزیر خارجه بریتانیا: درباره نازنین زاغری «خیلی صریح» با ظریف صحبت کردم

جرمی هانت به ظریف گفته اگر ایران بخواهد از زندانی کردن زاغری استفاده ابزاری کند پیامد‌هایی برایش خواهد داشت.