بیش از ۷۵۰ نفر بیانیه‌ آزادی فوری فعالان بازداشت‌شده حقوق زنان را امضا کردند

این بیانیه بازداشت فعالان حقوق زنان را غیرقانونی و ناقض دادرسی عادلانه دانسته و خوستار پیگیری و پاسخگویی مقامات دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در این زمینه شده است.