ظریف: هفت بانک مرکزی اروپایی با ایران همکاری می‌کنند

ظریف اعلام کرده تاکنون هفت بانک مرکزی اروپا توافق کرده‌اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد کنند. اما برخی تحلیلگران این تسهیلات را هم برای حفظ برجام کافی نمی‌دانند.