رسانه‌های نزدیک به سپاه ویدئوی تازه‌ای از تنش قایق‌های تندرو با کشتی‌های آمریکایی منتشر کردند

پس از بر سر کار آمدن ترامپ که از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای با ایران بود، گزارش‌ها از توقف تنش قایق‌های تندرو با کشتی‌های آمریکایی در هراس از برهم‌خوردن برجام حکایت داشت.