سپاه به شرق فرات حمله موشکی کرد

موشک‌ها از نوع ذوالفقار و قیام به ترتیب با برد ۷۵۰ و ۸۰۰ کیلومتر بوده‌اند. سپاه می‌گوید حمله به ابوکمال در خاک سوریه را در پاسخ به حمله به رژه نظامی در اهواز انجام داده.