کمیسیون عالی انتخابات در اقلیم کردستان عراق نرخ مشارکت در انتخابات پارلمانی اقلیم را ۵۷ درصد اعلام کرد. بر اساس این آمار بیشترین میزان مشارکت در شهر دهوک با ۶۱ درصد بوده و سلیمانیه با ۵۱ درصد در رده کمترین میزان مشارکت قرار دارد. این کمیسیون تعداد واجدین رأی را نزدیک به سه میلیون نفر اعلام کرده بود. کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق پس از پایان رأی‌گیری شمارش دستی آرا را در تمامی شهر‌ها آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود، دوشنبه ۹ مهر/ یکم اکتبر نتایج نهایی انتخابات اعلام گردد. در این انتخابات ۷۲۲ کاندید از ۲۹ جریان سیاسی برای به دست آوردن ۱۱۱ کرسی پارلمان اقلیم کردستان عراق با همدیگر به رقابت پرداختند. احزاب کرد عراق یکدیگر را به دخالت در انتخابات متهم می‌کنند.