به‌رغم بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان سه‌شنبه ۲ اکتبر / ۱۰ مهر بار دیگر گروهی از پناهجویان افغانستانی از آلمان به کابل مسترد خواهند شد. یک سخنگوی دولت در کابل گفت صبح چهارشنبه هواپیمای حامل پناهجویان افغانستانی در کابل فرود خواهد آمد. شورای پناهندگی ایالت بایرن آلمان گفته است که این هواپیما از فرودگاه مونیخ پرواز خواهد کرد. دو هفته پیش ۲۲ پناهجوی افغانستانی به کابل بازگردانده شدند. این شانزدهمین استرداد پناهجویان افغانستانی از ماه دسامبر ۲۰۱۶ تاکنون از آلمان بود. در آلمان بازگرداندن پناهجویان افغانستانی با توجه به وضعیت امنیتی این کشور موضوع مناقشه‌برانگیزی بوده است. دو هفته پیش در حملات طالبان به چند ولایت بیش از ۶۰ نفر کشته شدند.