بانک مرکزی ایران دوشنبه ۹ مهر اعلام کرد که شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرده است. بر این اساس دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار ادارات مسئول دو وزارتخانه کشاورزی و بهداشت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری درباره بررسی و صدور مجوز برای تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بانک مرکزی تنها تأمین‌کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو ) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و صرفاً بر اساس تایید وزارت صمت (مندرج در ثبت سفارش صادره ) اقدام می کند.