تعبیر «دنیای اسلام» چرا و چگونه به وجود آمد؟

جمیل آیدین – چالش امروز ما یافتن زبان جدیدی برای بیان حقوق و هنجارهاست که اسیر دروغ‌پردازی‌ها درباره‌ی تمدن غربی و برنهاده‌های متضاد، آن یعنی تمدن‌های آفریقایی و آسیایی و اسلامی، نباشد.