وال ‌استریت ژورنال: آمریکا نیروهای نظامی‌اش را از خلیج فارس خارج می‌کند

آمریکا از فرودین سال جاری هیچ ناو هواپیمابری در خلیج فارس ندارد. در دو دهه گذشته، رزمناوهای هواپیمابر ایالات متحده هرگز مدتی چنین طولانی در منطقه غایب نبوده‌اند.