پلیس فرانسه به یک مرکز اسلامی نزدیک به ایران یورش برد

«مرکز زهرا»، نهاد نزدیک به جمهوری اسلامی و خانه‌های مسئولان آن مورد بازرسی قرار گرفتند و سه نفر بازداشت شدند. فرانسه دارایی‌ دو ایرانی و بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را هم مسدود کرد.