برهم صالح رئیس جمهور عراق شد

پارلمان عراق یکی از دوستان نزدیک جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد. صالح با آمریکا و اروپا هم روابط خوبی دارد.