دادگاه لاهه: تحریم‌های آمریکا نباید بر زندگی مردم ایران تأثیر بگذارد

رأی دادگاه لاهه موفقیتی برای تهران محسوب می‌شود. قضات لاهه گفته‌اند که آمریکا باید بخشی از تحریم‌های خود علیه ایران را از جمله در بخش اقلام دارویی، غذایی و هوانوردی و کشاورزی لغو کند.