ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه سرگئی اسکریپال مأمور پیشین سازمان اطلاعات روسیه و جاسوس دو جانبه این کشور را «پست فطرت و خائن به وطن» خواند. پوتین گفت: «جاسوسی مانند فحشا یکی از مهمترین حرفه‌ها در جهان است» و جنجال بین سرویس‌های جاسوسی امری دیرینه است. رئیس‌جمهوری روسیه موضوع اسکریپال را هم جنجال جدید جاسوسی دانست که به‌گفته او «به‌شکل مصنوعی به آن دامن زده میشود». سرگئی اسکریپال ۶۶ ساله ۴ مارس / ۱۳ اسفند سال گذشته به‌همراه دخترش جولیا پس از بیهوش شدن روی یک نیمکت در پارکی در شهر کوچک سالیزبوری بریتانیا به بیمارستان منتقل شد و اردیبهشت سال جاری از بیمارستان مرخص شد. دولت بریتانیا روسیه را متهم کرده بود که در مسمومیت شیمیایی اسکریپال دست داشته اما کرملین این اتهام را رد کرد. ماجرای اسکریپال بحران جدی دیپلماتیک بین کشورهای غربی و روسیه ایجاد کرد. دختر اسکریپال نیز مدتی قبل از پدرش از بیمارستان مرخص شده بود.