«آرشیو شرارت»: اسناد جدید از جنایت بشار اسد

حجم گسترده‌ای از اسناد و مدارکی که به تازگی از سوریه خارج شده‌اند، نشان می‌دهند که دستور شکنجه و کشتار مخالفان مستقیماً از جانب رئیس‌جمهور سوریه صادر شده است.