نوبل صلح ۲۰۱۸ به دختر کُرد ایزدی و پزشک کنگویی رسید

نادیا مراد که سه ماه در اسارت داعش بود پس از آزادی جنایت‌های این گروه علیه زنان را پیگیری کرده و دنیس موکویگی هم به زنان قربانی خشونت جنسی کمک کرده است.