ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان از ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران شکایت کرد. این عضو شورای شهر تهران جمعه ۱۳ مهر به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت که در همین رابطه به شعبه چهارم دادسرای رسانه احضار شده است. خداکرمی موضوع شکایت را اظهاراتش در جلسه علنی شورای شهر و نوشته‌هایش در شبکه اجتماعی توئیتر در باره «انتخاب نوع پوشش حق زنان است» عنوان کرد. او ۱۸ تیر امسال در حساب کاربری توئیتر خود نوشته بود: «انسان اراده، اختیار و شعور دارد. افرادی که اجبارى نبودن حجاب را با كاربرد اين حجم از كلمات ناشایست معادل برهنگی می‌دانند، حجاب افكار و زبان‌شان كجاست؟ اين ترس و وحشت از موى سر و درمقابل بی‌تفاوتی به فساد اقتصادی، خشونت و آزار نوجوانان و‌جوانان از کجا می‌آید؟».