ژیلا مساعد، شاعر ایرانی در تبعید به عضویت آکادمی نوبل درآمد

کارل گوستاو پادشاه سوئد موافقت خود را با عضویت ژیلا مساعد و اریک ام رانسون در آکادمی نوبل اعلام کرد.