برت کاوانا،‌ نامزد جمهوری‌خواهان برای تصدی کرسی خالی عالی‌ترین دادگاه ایالات متحده در آستانه ورود به دیوان عالی قرار دارد. ۵۰ سناتور جمهوری‌خواه و یک سناتور دموکرات جمعه پنجم اکتبر / ۱۳ مهر رأی به پایان بحث درباره نامزدی او دادند. لیسا مرکاوسکی تنها سناتور جمهوری‌خواهی بود که به کاوانا رأی منفی داد. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد قاضی کاوانا علی‌رغم متهم‌شدن به آزار جنسی از سوی سه زن،‌ از جمله کریسیتن بلازی فورد، استاد روان‌شناسی، از رأی کافی برای رسیدن به کرسی خالی دیوان عالی در رأی‌گیری شنبه برخوردار باشد. او نخستین قاضی دیوان عالی پس از ۱۸۸۱ است که با تنها یک رأی بیشتر از نیمی از آراء سنای صدنفره آمریکا به این نهاد راه می‌یابد. روند تأیید صلاحیت او را آزمونی برای میزان پذیرش جنبش زنان علیه آزار جنسی (MeToo) در میان سیاستمداران آمریکایی توصیف کرده بودند. مخالفان بسیاری در برابر سنا نسبت به نامزدی کاوانا اعتراض کردند و صدها تن از آنها دستگیر شدند. در ۱۹۹۱ نیز قاضی کلارنس توماس پس از متهم‌شدن به آزار جنسی از سوی آنیتا اف. هیل، یک استاد حقوق برای تکیه بر کرسی دیوان عالی آمریکا به تأیید سنا رسید. او نیز نامزد جمهوری‌خواهان بود.